AVITA BOHEMIA, s.r.o.
Příkop 843/4
Zábrdovice 602 00, Brno
IČO: 045 89 530

PROVOZOVNA:
AVITA INTERNATIONAL, a.s
Rádiová 45, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Registrace vedená: Obchodní rejstřík na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka: 90796
Bankové spojení: Komerční banka, a.s. 115-1733660297/0100

Mobil: +420 731 932 914

Bezplatná lékařská poradna, MUDr. Pavel Šácha: lekar@avita.sk
Bezplatná poradna pro výživu, Bc. Zdenka Havettová: vyziva@avita.sk

Největší prioritou jsou pro nás lidé a jejich zdraví.
Nabízíme Vám příležitost i formou on-line konzultace
dozvědět se více o tom, jak účinně dbát o sebe a své blízké.
Napište nám, rádi Vám poradíme